Izvaninstitucijske socijalne usluge

U sklopu Centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, na etaži prizemlja, djelovat će GDCK Pazin koji će isti koristiti za potrebe pružanja usluga za potrebite osobe na području Pazina i Pazinštine. Izgradnjom Centra unaprijedit će se uvjeti i povećati kapaciteti Gradskog društva Crvenog križa Pazin za pružanje pomoći starim i nemoćnim osobama, te će biti omogućeno pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga:

 • poludnevnog boravka za cca 30 osoba, 
 • pomoći u kući za cca 90 osoba. 

Potencijalni korisnici usluga su osobe treće životne dobi, socijalno ugrožene osobe te osobe koje žive u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima na području Grada Pazina i Pazinštine. Organizacijom socijalnih usluga ostvaruje se podrška korisnicima i njihovim obiteljima s ciljem poboljšanja kvalitete njihovih života i osnaživanja u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba kao i njihovog aktivnog uključivanja u društvo.


Dnevni boravak za starije osobe Pazin 

Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe Gradsko društvo Crvenog križa Pazin kontinuirano provodi od 2008.g. Aktivnosti financira Grad Pazin. 

Direktni korisnici su osobe treće životne dobi, odnosno osobe starije od 60 godina, koje u pravilu žive u samačkim staračkim domaćinstvima na području Grada Pazina.  

Aktivnosti koje se provode

 • sportsko rekreativne: jutarnja tjelovježba prilagođena dobi korisnika, vježbe disanja  i ciljane vježbe za starije osobe,  
 • kreativne: izrada didaktičkih pomagala za funkcionalno učenje za djecu s teškoćama u razvoju (autizam, cerebralna paraliza …), radionica dekoriranja uporabnih predmeta, radionica izrade nakita od fimo mase, izrada čipke prema predlošku tradicionalnih istarskih čipki, tzv."čentrina", izrade pletenih, vunenih čarapa, šalova i kapa, radionica oslikavanja svile, radionica izrade platnenih torbi i pregača, 
 • kulturne: druženje kroz pjesmu u mješovitom pjevačkom zboru korisnika boravka - „Margarita, 
 • zabavne: društvene igre - kartanje, Čovječe ne ljuti se, tombola, pikado …, obilježavanje prigodnih datuma, proslave rođendana, razgovori i druženje,…, 
 • edukacijsko - zabavne aktivnosti - Kviz znanja „Upoznajmo Hrvatsku“, 
 • edukacijsko - rekreativne aktivnosti kroz kraće šetnje Pazinom i  okolicom Pazina, aktivnosti na otvorenom. 

Ostvaruju se ciljevi

Opći cilj: očuvati kontinuitet i razviti socijalne usluge koje pridonose poboljšanju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici 

Posebni ciljevi: 

 1. Povećati broj osoba starije životne dobi aktivno uključenih  u život  lokalne zajednice 
 2. Povećati broj volontera uključenih u aktivnosti projekta  
 3. Smanjiti osamljenost osoba starije životne dobi 
 4. Unaprijediti subjektivni osjećaj općeg zdravstvenog stanja 
 5. Unaprijediti znanja i vještine kod starijih osoba   

Za organiziranje poludnevnog boravka GDCK Pazin ishodit će licencu.


Socijalna usluga pomoć u kući 

Socijalna usluga pomoć u kući pruža se na osnovu Ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenog između Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku sada Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i GDCK Pazin, te Ugovora o (su)financiranju pružanja socijalne usluge pomoć u kući sklopljenog između Grada Pazina, općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj i GDCK Pazin. Program sufinancira i Istarska županija. 

Socijalna usluga pomoć u kući obuhvaća:

 • obavljanje kućnih poslova u domu korisnika (nositelj aktivnosti je gerontodomaćica),  
 • održavanje osobne higijene u domu korisnika (nositelj aktivnosti je gerontodomaćica),  
 • zadovoljavanje drugih potreba u domu korisnika - uređenje okućnice i drugi tehnički poslovi u domu korisnika (nositelj aktivnosti je pomoćni radnik),  
 •  dostava gotovih obroka. 

Ciljevi programa

Opći cilj: očuvati kontinuitet i razviti socijalne usluge koje pridonose poboljšanju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici 

Posebni ciljevi koji se postižu provedbom Programa:

 1. Povećati broj osoba starije životne dobi aktivno uključenih  u život  lokalne zajednice, 
 2. Pomoći osobama starije životne dobi da što duže i kvalitetnije žive u vlastitom domu, 
 3. Povećati broj volontera uključenih u aktivnosti programa,  
 4. Smanjiti osjećaj osamljenosti osoba starije životne dobi, 
 5. Unaprijediti subjektivni osjećaj sigurnosti i općeg zdravstvenog stanja.

Najčešće usluge koje se  pružaju korisnicima su: razgovori i druženje, pomoć u socijalnoj integraciji, poticanje međugeneracijske solidarnosti, održavanje čistoće stambenog prostora, omogućavanje telefonskog kontakta, ostale usluge u kući i okućnici, kontrola redovitog uzimanja lijekova, dostava lijekova korisnicima. Dalje slijede usluge: dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka, pranje i glačanje rublja, pomoć u obavljanju administrativnih poslova, koordinacija s drugim nadležnim institucijama, pomoć pri kupanju polupokretnih i nepokretnih osoba uz prisutnost patronažne medicinske sestre ili pružatelja usluge „kućne njege“, sitni popravci u kući, košnja trave, piljenje i cijepanje drva.  

Direktni korisnici su stanovnici Grada Pazina i osam susjednih općina, stariji od 65 godina (iznimno mlađi od 65 godina ukoliko se radi o osobama: teško narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima, teže pokretnim ili nepokretnim osobama), prioritetno oni koji žive u samačkim staračkim domaćinstvima, niskog socioekonomskog statusa i lošeg zdravstvenog stanja.  

Za korisnike s mirovinom do 1.500,00 kuna nadležno Ministarstvo financira pružanje socijalnih usluga u 100% iznosu, dok za korisnike s mirovinama od 1.501,00 do 2.000,00 kuna, Ministarstvo pružanje odobrenih socijalnih usluga financira u 50% iznosu. Za te korisnike Centri za socijalnu skrb Pazin i Rovinj izdaje Rješenje kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu pomoć u kući. 

Ostalim korisnicima, koji imaju mirovinu višu od 2.001,00 kunu, a samim time i nemogućnost dobivanja rješenja CZSS o priznavanju prava na socijalnu uslugu pomoć u kući pružaju se usluge pomoći u kući uz suglasnost Jedinica lokalne samouprave. Tu se radi prvenstveno o korisnicima usluga koji žive u samačkim domaćinstvima, narušenoga su zdravlja (stopostotni invalidi, stare i nemoćne osobe koje su nedavno operirane …), a mirovine im prelaze socijalni prag koji je propisalo Ministarstvo, te iz navedenih razloga ne mogu dobiti rješenje CZSS o priznavanju prava na socijalnu uslugu pomoć u kući.