Kontakt

Nevija Srdoč

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina 
E-mail: nevija.srdoc@pazin.hr
Tel: +385(0)52624240 

Marijana Krabavac Žulić

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin 
E-mail: ckpazin@gmail.com  
Tel: +385(0)52624079; +385(0)52623405