Međunarodni dan starijih osoba u Pazinu u znaku završne konferencije projekta SOS – skrb o starijima i novoizgrađenog Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin

Međunarodni dan starijih osoba u Pazinu u znaku završne konferencije projekta  SOS – skrb o starijima i novoizgrađenog Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin

U četvrtak, 28. rujna 2023. godine održana je završna konferencija projekta „SOS – skrb o starijima“ uoči Međunarodnog dana starijih osoba koji se obilježava 1. listopada.
Konferencija se održala u novoizgrađenom Domu za starije osobe i centru za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin čija je izgradnja i opremanje sufinancirana sredstvima Grada Pazina, Istarske županije i Europske unije. 
Prisutnim uzvanicima obratila se gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić izrazivši zadovoljstvo što se provedbom projekta izgradnje i osnivanja Doma za starije osobe i centra  za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin uspjela realizirati ideja stara više desetljeća. 
Naglasila je kako je udio starijeg stanovništva u stanovništvu Grada Pazina prema službenim statistikama 21,48%, odnosno od ukupnog broja stanovnika (8.279) 1.779 osoba je starije životne dobi koje, pored urbanog područja grada,  žive u ruralnim naseljima koja su rasprostranjena na velikom prostoru od 135 km². 
Dodala je i kako će Dom, kao ustanova, objediniti socijalne usluge i unaprijediti uvjete za pružanje tih usluga kroz integriran sustav brige za starije tako da pružanje dugotrajne skrbi neće biti isključivo institucionalnog oblika (boravak u domu), već je ta skrb transformirana i izvaninstitucionalno u usluge pružanja skrbi u kući (pomoć u kući) i (polu)dnevni boravak te od ove godine i kroz uslugu prijevoza „Prijevoz starijih osoba - od kućnog praga do potrebitih vrata“. 
Smatra kako ovakav integrirani sustav brige za starije doprinosi smanjenju rizika od socijalne isključenosti i povećanju kvalitete života starijih osoba. Također, vrijednost je u tome što takav sustav potiče aktivno i zdravo starenje kroz ojačavanje mreže socijalnih kontakata i provođenje organiziranih aktivnosti, a također, i u senzibiliziranju lokalne zajednice za potrebe starijih osoba i potrebu uzajamnog pomaganja i brige o starijim osobama. 
Uz tu brigu, kao prioritetnu politiku navela je i brigu za mlade. U tom kontekstu spomenula je skori početak gradnje vrtića u blizini doma, što će, smatra, rezultirati upravo jačanjem empatije prema najstarijem dijelu stanovništva i njihovom osjećaju pripadnosti društvu.  
Zaključila je kako je u ostvarivanju tih ciljeva važna upornost samih pojedinaca, ali i angažman i međusobna suradnja tijela vlasti, institucija, ustanova i udruga na svim razinama te kako je ovaj generacijski projekt upravo pokazatelj jedne takve dobre suradnje.
Zadovoljstvo dobrom suradnjom izrazila je nakon toga i Sonja Grozić Živolić, pomoćnica pročelnice UO za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, koja je u svom obraćanju još naglasila kako je ovaj projekt ostvarenje ljudskih prava te primjer kako se poštuju starije osobe. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazin i koordinatorica projekta Marijana Krbavac Žulić, v.d. predstojnice i predstavnica partnera Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Pazin (pravnog sljednika Centra za socijalnu skrb Pazin) Pavita Jelinčić te koordinatorica projekta i predstavnica partnera Grada Pazina Nevija Srdoč, svim prisutnim uzvanicima predstavile su rezultate projekta. Podsjetimo, projekt je prijavljen u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 
Projekt provode Gradsko društvo Crvenog križa Pazin kao nositelj projekta te Grad Pazin i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Pazin u ulozi partnera, ukupna mu je vrijednost 7.262.672,87 EUR (54.720.608,72 HRK), dok EU sufinanciranje projekta iznosi 1.435.690,50 EUR (10.817.210,07 HRK). Krbavac Žulić u svom je izlaganju podsjetila na svrhu projekta – unaprjeđenje uvjeta za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga starijim osobama na području Grada Pazina i Središnje Istre kroz infrastrukturna ulaganja u Centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, ali i njegovu važnost za lokalnu zajednicu, točnije za sve žitelja Pazinštine, jer dok su ciljna skupina ovog projekta osobe starije dobi s područja Pazina i Središnje Istre, projekt se kao krajnjim korisnicima ipak obraća obiteljima korisnika usluga, djelatnicima prijavitelja i partnera, volonterima, cjelokupnoj lokalnoj zajednici, ali i samoj Republici Hrvatskoj. 
Spomenula je još kako se projekt provodio u sklopu izgradnje objekta dvojne namjene, Dom za starije osobe i centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin, a glavne aktivnosti projekta bile su: izgradnja i opremanje dijela građevine za potrebe Centra, nabava vozila za pružanje usluga korisnicima, promicanje horizontalnih tema, promidžba i vidljivost projekta te upravljanje projektom i administracija. Uzvanici su se zatim imali prilike i sami uvjeriti u postignute rezultate projekta – samim time što borave u objektu čija je izgradnja i opremanje sufinancirano projektom, ali Krbavac Žulić im je u svojem izlaganju pokazala fotografije sa terena gdje je pružanje usluga korisnicima olakšano nabavom ukupno sedam vozila: vozila za gerontodomaćice (4) i pomoćnog radnika (1), kombi za prijevoz korisnika za potrebe Centra (1) i vozilo za obilazak korisnika za potrebe Hrvatskog zavoda za  socijalni rad – Područni ured Pazin(1).Jelinčić je svoje izlaganje posvetila onim neopipljivim, ali jednako tako važnim rezultatima projekta – promicanju horizontalnih politika. Osvrnula se na održane četiri radionice tematski zanimljive prijaviteljima, partnerima, volonterima i samim korisnicima projekta, koje je, u cilju osnaživanja svih dionika, CZSS Pazin, kao partner organizirao u sklopu projekta „SOS – Skrb o starijima“. Na radionicama su na interesantan i pristupačan način prezentirane sljedeće horizontalne teme: „Ususret promjenama - Psihosocijalni aspekt starenja“, „Volonterstvo kao resurs u skrbi  o starijim osobama“,  „Pravna zaštita starijih osoba - Izazovi i mogućnosti u Istarskoj županiji“, te “Znakovni jezik za osobe oštećenog sluha“. Navedenim su radionicama, od ožujka do listopada 2022. godine, simbolično bili obilježeni datumi značajni za osobe starije životne dobi, kao što su: Svjetski dan socijalnog rada, Svjetski dan Crvenog križa, Svjetski dan svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba i Međunarodni dan starijih osoba. Jelinčić je istaknula da se starija populacija svakodnevno susreće sa specifičnim izazovima koje nosi njihova dob, zdravstveno stanje, ali i nesigurnost egzistencijalne perspektive, radi čega je potrebno kontinuirano raditi na tome da one dobiju adekvatnu zaštitu, skrb, informaciju i pažnju. Za promicanje horizontalnih tema i po završetku projekta od izuzetne će važnosti biti nabavljene društvene igre za slijepe i slabovidne osobe te čitač za ekran računala koja će osobama oštećena vida omogućiti da ravnopravno sudjeluju u društvenom životu s ostalim korisnicima.  
Srdoč se u svojoj prezentaciji nadovezala na dio vezan upravo uz Dom za starije osobe – do sada odrađene obaveze te aktivnosti koje slijede. Prisutne je upoznala sa institucionalnim smještajem u Domu te istaknula kako će kroz upravo dovršenu I. fazu Dom imati kapacitete za ukupno 52 korisnika različitih stupnjeva usluga ovisno o njihovim potrebama. Istaknula je kako je ustanova Dom za starije upisana u registar, ima svoj Statut, Pravilnike, a 20. rujna objavljen je i Javni natječaj za izbor ravnatelja. 
U završnom se dijelu svoga izlaganja Srdoč osvrnula na početnu konferenciju projekta održanu prije točno dvije godine (1. kolovoza 2021. godine) te inspirativno zaključila riječima: „Želimo okruženje prilagođeno dobi koje osnažuje ljude kako bi mogli nastaviti voditi neovisan život u dobrom zdravlju, ostati angažirani u svojim zajednicama te ostati društveno uključeni i aktivni u različitim ulogama: kao susjedi, prijatelji, članovi obitelji, kolege i volonteri. Projektom SOS – skrb o starijima naša je lokalna zajednica zasigurno doprinijela ovom humanom cilju.“
Po završetku izlaganja, svi uzvanici konferencije imali su priliku razgledati prostorije novoizgrađenog Doma za starije i Centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin.